Onderstaand de contributies zoals deze gelden voor het seizoen 2018-2019. Wijzigingen in de contributie zijn toegelicht tijdens de ALV van 21 september 2019 en worden hieronder kort toegelicht. De contributie zoals opgenomen in dit document is geldend boven eventuele fouten op de website.

De volgende besluiten zijn van invloed op de contributie voor het seizoen 2018-2019:

  • Tijdens de ALV van 28 augustus 2015 is besloten dat leden vanaf de B jeugd verplicht 5 loten afnemen van de Grote Club Actie. Het bedrag van € 15 is in de contributie verwerkt.
  • De contributie voor het seizoen 2017 – 2018 is conform medegedeeld op de ALV van 21 september 2018 verhoogd met het CPI (1,5%).

Dit leidt tot de volgende vastgestelde contributie per leeftijdscategorie voor het seizoen 2018-2019:

  Contributie 2018 / 2019  
Senioren€ 251,66
Recreanten€ 248,11
A junioren 1999 / 2000 € 229,90
B junioren 2001 / 2002€ 212,03
C junioren 2003 / 2004€ 190,03
D junioren 2005 / 2006€ 190,03
E junioren 2007 / 2008€ 183,48
F junioren 2009 / 2010€ 183,48

De contributie voor niet spelende leden bedraagt in het seizoen 2018 – 2019:

Senioren t/m B Junioren€ 60
Kabouters t/m C Junioren€ 35

Voor diegenen die het bedrag middels telebankieren voldoen graag voor 1 december 2018 de contributie overmaken. Indien u dit na 1 december 2018 doet, kunnen wij eventuele aanvullende administratie kosten in rekening te brengen.

Rabobank NL.83.RABO.03306.34.216 t.n.v. Handbalver. JHC.

Graag naam en voorletters van het lid erbij vermelden.

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal het contributie bedrag rond de 28ste  van elke maand (9 termijnen in verband met de algemene ledenvergadering laat gehouden is) worden afgeschreven. De eerste keer zal de contributie rond 28 oktober 2018 worden afgeschreven, het laatste termijn zal rond 28 juni 2019 zijn.

Penningmeester JHC   

KVK nummer                : 37100812

Rabo bank nummer       : NL.83.RABO.03306.34.216

E-mail                            : penningmeester@jhcjulianadorp.nl

Website                        : www.jhcjulianadorp.nl